14 april - 22 juni 2011 Expositie Crimpenersteyn

Deelnemers van 'l Atelier du Jardin o.l.v. Ann van der Meer exposeren gezamelijk in het verpleeg- en verzorgingshuis Crimpenersteyn. Het was een groot succes.